For kunde selges:

 

Underholdnings-, opplevelses- samt kulturkonseptet:


VM i TOPPLØSSYKLING

 Ett av Heia Naturen AS sitt event konsept selges:


Underholdnings-, opplevelses- samt kulturkonseptet:


VM i TOPPLØSSYKLING

Steikanes artig:

før – under – etter – varige minner!

 


FESTIVALSJEF


Her har du en unik mulighet til å utvikle og dyrke forbedringspotensialet til det maksimale. Her kan du bygge opp din egen festival.

Festivalsjefen sammen med sin stab er primusmotor og lager show og underholdning i og rundt sykkelarenaen samme med sine gode hjelpere.

Opplevelseskonseptet: VM i TOPPLØSSYKLING (R)
Konseptet vurderes solgt.

Det som selges er:

Internettsiden: https://vmitopplossykling.com
(Denne er under oppdatering. Resten er opp til kjøper).

Noen andre domener kan kanskje følge med.
Eksisterende side på Facebook vil bli lagt ned ved salget.

Kjøper oppfordres til å lage sin egen side.


Vare- / Patentrettighetene pr i dag.

VAREMERKET; Copyright: VM i Toppløssykling
Heia Naturen AS har fått godkjent varemerket fra Patentstyret.no med logo:


VM i Toppløssykling

 

Registreringsnummer: 305179

Søknadsnr.: 201910325

Registreringen utløper: 2029.08.06

Konseptet selges som beskrevet i beskrivelsen / salgsoppgaven av konseptet, med de rettigheter og begrensninger som beskrevet.

Det tas forbehold om feil i tekst / bilder i beskrivelsen av konseptet.

Ovennevnte konsept selges, ingen ting annet følger med. 

 

Salgsbetingelser+27.06.2019

Våre betingelser ved auksjon etc.
Ved å legge inn bud aksepteres disse i sin helhet.

Heia Naturen AS Konseptene: "VM i Toppløsaking" samt "VM I Toppløssykling" som er varemerkebeskyttet, selges. Se vår nettside: https://www.heianaturen.com/415215466/category/1346900/underholdnings-opp