For kunde selges:

 

Underholdnings-, opplevelses- samt kulturkonseptet:


VM i TOPPLØSAKING ®

 

Ett av Heia Naturen AS sitt event konsept selges:


Underholdnings-, opplevelses- samt kulturkonseptet:
VM i TOPPLØSAKING ®

Steikanes artig:

før – under – etter – varige minner!


FESTIVALSJEF – TOPPLØSGENERAL SAMT OPPMUNTRINGSDIREKTØR


Her har du en unik mulighet til å utvikle og dyrke forbedringspotensialet til det maksimale. Her kan du bygge opp din egen festival.

Toppløsgeneralen sammen med Oppmuntringsdirektøren er primusmotor og lager show og underholdning i og rundt bakken samme med sine gode hjelpere.

Opplevelseskonseptet:

VM i TOPPLØSAKING ®
Konseptet selges.

Det som selges er:

Internettsiden: www.vmitopplosaking.com
(Denne er under oppdatering. Resten er opp til kjøper).

I tillegg følgende domene:
www.vmitoppløsaking.no
www.vmitoppløsaking.com


Vare- / Patentrettighetene pr i dag.
Varemerket / Copyright: VM i Toppløsaking ®
Eksisterende side på Facebook vil bli lagt ned ved salget.

Kjøper oppfordres til å lage sin egen side.


VAREMERKET; Copyright: VM i Toppløsaking ®
Heia Naturen AS har fått godkjent varemerket fra Patentstyret.no med logo:
VM i Toppløsaking ®


Registreringsnummer: 302374
Søknadsnr.: 201901264
Registreringen utløper: 2029.01.29

Konseptet selges som beskrevet i beskrivelsen / salgsoppgaven av konseptet, med de rettigheter og begrensninger som beskrevet.
Det tas forbehold om feil i tekst / bilder i beskrivelsen av konseptet.

Heia Naturen AS Konseptene: "VM i Toppløsaking" samt "VM I Toppløssykling" som er varemerkebeskyttet, selges. Se vår nettside: https://www.heianaturen.com/415215466/category/1346900/underholdnings-opp

Salgsbetingelser+27.06.2019

Ved å gi bud aksepteres vedlagte salgsbetingeler.